Venkatesh  Devarayasamudram
vdevaray@gitam.edu

Venkatesh Devarayasamudram

Associate Professor

Education
Ph. D.
Institute
GITAM School of Technology - Visakhapatnam
Department
Biotechnology
vdevaray@gitam.edu