Venkata Gopala Dhana Kokkirala

Venkata Gopala Dhana Kokkirala

Professor, Civil Engineering, GST , VSP

Education
Ph. D.
Email ID
bkokkira@gitam.edu
Education
Ph. D.