Shaik Mahaboob Basha

Shaik Mahaboob Basha

Professor, Computer science and engineering, GST, HYD

Additional roles
  • Hod - Computer science and engineering, GST, HYD.
Education
Ph. D.
Email ID
mshaik4@gitam.edu
Education
Ph. D.