Bindu Madavi Peddul Reddy Kambam
bkambam@gitam.edu

Bindu Madavi Peddul Reddy Kambam

Assistant Professor

Education
Ph. D.
Institute
GITAM School of Technology - Visakhapatnam
Department
Biotechnology
bkambam@gitam.edu